Främmestads Hembygdsförening bildades 22/1 1975 och har nu drygt 350 medlemmar.
Föreningens ändamål är att inom socknen slå vakt om bygdens kulturarv och därvid bidraga till att alla innevånare får en hemkänsla i orten.
Vi inom hembygdsföreningen arbetar bland annat med att underhålla de byggnader som föreningen förvärvat och om möjligt ytterligare försköna dess omgivningar.
Det är för oss en stor glädje att ha dessa gamla byggnader samlade i en enhet, vackert belägna intill Nossan.

 

Vår hembygd 2018  80:-

FASTIGHETSBOKEN FÖR FRÄMMESTAD SOCKEN

A4 164 sidor alla fastigheter i Främmestads socken

Kontakta någon av oss, vi har att sälja, pris 590:-

Eva Petterson 0512-53 005 eller
 Gunnar Fremäng 070-60 74 823

 

Främmestads
Hembygdsförening

En bok av Eva Petterson och Gunnar Fremäng, som beskriver fastigheterna i Främmestads socken med både foto och text.
Bakgrunden är, att Eva ett antal gånger tagit upp frågan om, att alla fastigheter i Främmestads socken bör dokumenteras med foton, som visar hur bostäderna ser ut idag. Om 10-20 år har det säkerligen hänt många förändringar och det blir svårt att minnas hur det har sett ut. Det var dock ingen som nappade på förslaget.

I samband med att Gunnar färdigställt omritningen av gamla kartor, vilka visade hur områdena, som tidigare tillhört Främmestads egendom utvecklats från 1798 fram till 2010, kom frågan upp om det går att lägga in bilder av fastigheterna från Gods och Gårdar på kartan, som ligger närmast intill 1942 då boken trycktes.

Vid ett möte, med Eva Petterson, Tage Brolin och Gunnar Fremäng, diskuterades frågan, då föreslog det att vi gör en sockenbok, som omfattar alla fastigheter i gamla Främmestads socken. Det har tidigare tagits fram flera böcker, vilka inte varit kompletta på grund av att ett stort antal fastigheter saknats. Efter några minuters betänketid bestämde sig Eva och Gunnar för att anta utmaningen. Eva ansvarar för foto och layout och Gunnar för text. De beslutade att använda sig av foto och text, med små justeringar, som finns i Gods och Gårdar från 1938 och 1942 samt från Svenska Villor från 1948. Detta tillsammans med nytagna foton och en beskrivning av fastigheten, hur den ser ut idag.