Främmestads hembygdsförenings styrelse består av:

    Tel. Bostad Tel. Arbete
Ordförande Tage Brolin 0512-531 50 0703-281333
Ledamot vise ord. Eva Petterson   0736-460490
Sekreterare Birgitta Fremäng 0512-531 10  
Kassör Viveka Wall 0512-531 77 0708-667894
Ledamot Torbjörn Hall   0706-892521
Ledamot Ulf Henningsson 0514-270 71 0705-1214 85
Ledamot Ingalill Svensson 0512-531 75  
Ledamot Gunilla Ivehag 0512-53101 0730-356 656
       
Suppleant Arne Smith 0512-53312 0706-071 153
Suppleant Gun Mouwitz 0512-51210 0703-814281
Suppleant Madeleine Ryrlén   0732-134390
       
Hedersmedlem Carl Främgård    
Föreståndare Birgitta Fremäng 0512-531 10  
Vice föreståndare Ingalill Svensson 0512-531 75  
Uthyrare Gerd Larsson 0512-530 01    

070-37 35 414