Främmestad vår hembygd nr 38 2018

Verksamhetsberättelse 2017 – Birgitta Fremäng

Adam Pickel – murmästare och kyrkobyggare – Tage Brolin

Utgrävning av gamla kyrkan och minnessten rest – Tage Brolin

Främmestads Säteri eller Främmestads Egendom – Gunnar Fremäng

En stadsbo på älgjakt i Främmestad – Ulf Smedbo

När dovhjorten kom till Främmestad – Egon Larsson

När Johannes Persson i Sandlid fotvandrade till Stockholm – Tage Brolin

Soskonoktett från Sanlid – tillsammans 561 år – Avskrift från tidningsklipp Tage Brolin

Mina första skolår – Gunnar Fremäng

Älgskyttebanan i Tåssekärr – Egon Larsson

Några minnen i samband med fotbolls-VM 1958 – Tage Brolin

Präjeltröskning – en gammaldags arbetsmetod – Tage Brolin

Morfar berättar – Viveka Wall

Vad de sade – Viveka Wall

Dialektproblem – Ejnar Eriksson

Det gamla konfirmationskortet från 1955 – Namn på alla konfirmander