6 augusti 2008

Trivselkväll med utflykt i hembygden.
Vi träffades vid Baljefors Kvarn och fick se och höra historien
om hur kvarnen blev med turbin,  färden gick mot Anestad.