Vid dagens slut 27 juli 2006

Jan Davidsson höll andakt
 

och Åke Pålsson underhöll