Kvällsresa till Tunbygden.

Där tog mjölnaren Tommy Johansson emot och berättade om en av de få kvarnar som fortfarande är i bruk. Efteråt åkte vi till Siivii skola med anor från 1700-talet som haft von Döbeln som en av sina elever. Hembygdsföreningens medlemmar berättade och visade sina intressanta samlingar. Det bjöds på kaffeservering. och kvällen avslutades med ett besök i Tuns kyrka