Årsmöte 18 april 2007

Tage avtackar Ulla för allt arbete som hon lagt ner i föreningen Tage avtackar Stig för allt arbete som han lagt ner i föreningen
En kram av Viveka sitter bra Diplom utdelades till Stig
Diplom utdelades till Viveka vår kassör Föredragshållare var Åke Söderberg Trollhättan