Främmestad

Årets hembygdsförening 2006
av Leif Brunnegård infört i Västgötabygden

En skön eftermiddag i juli hade vi förmånen att få träffa en grupp hembygdsvänner på hembygdsgården i Främmestad. Vi fick verkligen träffa en grupp eldsjälar som hade mycket att berätta, både när vi satt och fikade och då vi guidades runt. Efter några timmar var inte problemet vad vi skulle skriva. Vi hade fått ett nytt problem. Vi hade fått för mycket intressant att berätta om. Främmestads Hembygdsförening är verkligen värda utmärkelsen. En del av vad vi fick ta del av får Du ta del av.

En livfull hembygdsgård

Främmestads Hembygdsförening bildades den 22 januari 1975 på initiativ av Gustav Olsson, Olle Granlund och Lennart Lundin. Orsaken till initiativet var, att den gamla Dagsverksstugan på Främmestad Egendom var i ett miserabelt skick och ville man rädda denna klenod, var det hög tid att göra något.

Föreningen har nu en fin Hembygdsgård i anslutning till Främmestad Egendom vid Nossans strand. Här finns, förutom Dagsverksstugan, Tegelhuset, Forngården och smedjan. Föreningens första ordförande var Lennart Lundin, han efterträddes av Olle Granlund och numera är det Tage Brolin som leder hembygdsarbetet i Främmestad. Föreningen har cirka 425 medlemmar.

Dagsverksstugan

När föreningen bildats tog man omedelbart itu med att rädda den gamla Dagsverksstugan. Den förvärvades 1976 och tack vare gåvor in natura och flera tusen frivilliga arbetstimmar från medlemmarnas sida, lyckades man med sitt första projekt. Huset är över 200 år gammalt, byggt i två våningar och i ett litet torn på ena gaveln sitter vällingklockan, som förkunnade för gårdens folk när det var dags för matrast.

Stig Andersson och Åke Couchér kunde berätta hur rättaren kl 5 på morgonen mönstrade sina torpare. Det första man gjorde var att sjunga en morgonpsalm. Sen fördelade rättaren arbetsuppgifterna. Var det en vacker sommarmorgon och höet skulle bärgas, kunde rättaren avsluta sin ordergivning med "idag börjar arbetet vid solens uppgång och avslutas vid dess nedgång". Torparna hade också ett eget litet jordbruk hemma på torpet som skulle skötas. Var det en regnig morgon kunde rättarens ord vara "i dag regnar det så vi kan inte bärga något hö, så idag får ni gå hem och bärga ert eget hö".

På Främmestad Egendom fanns 30-40 torpare och statare. Hur mycket arbete torparen skulle göra "framme på Herrgårn" berodde på hur stort torpet var. Under skördetid var torparen också skyldig att ta med sig frun på dagsverksjobb.

När vällingklockan ljöd samlades torparna inne i dagsverksstugan och åt sin medhavda matsäck.

På andra våning hade förvaltaren sin bostad, men här fanns också en arrest.

Idag är Dagsverksstugans bottenvåning samlingsplats för föreningens sammankomster och här finns också ett kök så man inte går miste om kaffet. Övervåning är inrett som museum.

    

Tegelhuset

Mitt emot Dagsverksstugan ligger Tegelhuset, som uppfördes på 1870-talet i mursten från godsets eget tegelbruk. Huset har i huvudsak använts som bostad åt statarna. Här fanns också slaktarbod och bakstuga. En tid var det också småskola för godsets barn i Tegelhuset.

Hembygdsföreningen fick förvärva huset 1987 och idag är det museum. Dels finns här en gammal lanthandel med inredning som man fått från ett par av socknens nedlagda butiker.

I ett annat rum förflyttas besökaren tusen år tillbaka i tiden. Här kan man få se hur det gick till att framställa järn av myrmalm i Vargabo, några kilometer väster om Främmestad samhälle. I rummet intill är det möblerat med 50-talsmöbler. Tänk att 50-talet är historia. I Tegelhuset finns också ett bibliotek.

Den gamla bakstugan är renoverad och används flitigt av sockenbor som vill baka på gammaldags vis i "storåmmen". Vill man vara säker på en bakedag före jul får man boka in sig i augusti - september. Är man högst 20 personer och skulle vilja träffas i de djupa källarvalven, går det också bra. I Tegelhusets källare finns ett mysigt festrum.

Forngården
I backen intill ligger Forngården. Den byggdes ursprungligen på torpet Sandhagen i början av 1800-talet, men har sedan flyttats ett par gånger innan det 1986 flyttades för sista gången, till sin nuvarande plats på Hembygdsgården. Ryggåsstugan är möblerad och i oktober varje år tänds brasan i den öppna spisen och hembygdsföreningens styrelse avnjuter sitt oktobersammanträde i denna fina miljö.
Terrassen
I närheten av Tegelhuset ligger Terrassen. Ursprungligen är det grunden till det gamla gårdsmejeriet. Tyvärr var huset så illa åtgånget att det inte gick att rädda. Numera använder föreningens teatergrupp "Dagsverkarna" terrassen som scen.

Gårdssmedjan
På Hembygdsgården finns också gårdssmedjan från 1870-talet. Den är också byggd i tegel men byggdes senare till med en snickarverkstad i trä. Här smiddes och snickrades allt för godsets behov. Föreningen övertog smedjan 1983 och det var i allra sista stund man kunde rädda denna byggnad, taket hade redan börjat rasa in.

Flotten
På andra sidan vägen, vid parkeringen, finns en flotte nere i ån. Den är försedd med bord och bänkar och här kan man njuta av sin kaffekorg när man gör en utflykt till denna fina miljö. Men den är också bra som styrelserum, för styrelsens junnisammanträde är förlagt till flotten.
 
Många minnen dokumenterade
Under de senaste decennierna är det många gamla Främmestadbor som fått besök av Carl Främgård, Åke Couchér eller Tage Brolin. Med penna och anteckningsblock, kamera och bandspelare har de på ett förnämligt sätt dokumenterat Främmestad. "Di gamle" berättade inte bara om sin egen levnadshistoria, de kunde också berätta om mor och far och mor- och farföräldrar.

Leif Brunnegård

 

.