Årsmöte 2010
Pecka Falkås berättade om sin barndom som finlandsbarn.