23 sept  2008.  50 år sedan flygkraschen vid Lunden. Minnesträff.

300 personer följde minnesceremonin

– Flygplanet dök upp i en lucka i förmiddagsdimman. Han kom in alldeles för lågt över marken. Så hördes två skarpa knallar när vänstervingen klippte av ett par talltoppar. Sekunden efteråt kraschade planet ner i skogen.