Forngården

Forngården ingår som en vacker och tilltalande bild bland husen vid hembygdsgården. Dessa hus har först tjänat som bostadshus och ladugård till en torparfamilj under Främmestads egendom. Det gamla bostadshuset är en enkelstuga av ryggåstyp. Ladugården är byggd i skiftesteknik med mesulakonstruktion och består av fähus, lada och loge