Fornstugans tak skall läggas om.  

Vi har fått bidrag från Länsstyrelsen. 
För nästa år har regeringen nationellt avsatt 15 miljoner till hus med historia.

Taket rensas från gräs vas och papp

GÅ TILL NÄSTA SIDA