Gårdssmedjan

Gårdssmedjan är en tegelbyggnad från 1870-talet. Senare tillbyggd med en snickeriverkstad i trä. Där smiddes och snickrades allt för godsets behov. Smedjan förvärvades av hembygdsföreningen 1983 men den var då i stort behov av reparation, bland annat hade taket rasat in. Det är numera omlagt och ytterväggarna har försetts med ny brädfodring. Smedjan har gjorts i ordning så som den såg ut omkring sekelskiftet och är ibland öppen för besökare.