Främmestads hembygdsförenings styrelse består av:

    Tel.   Mail
Ordförande Tage Brolin 0512-531 50 0703-281333 frammestad@tagebrolin.se
Vise ord. Eva Petterson 0736-460490   info@evapetterson.se
Sekreterare Madeleine Ryrlén 0732-134390   kg@ryle.se
Kassör Viveka Wall 0512-531 77 0708-667894 tegelbacken201@gmail.com
Ledamot Torbjörn Hall 0706-892521   tobbehall@hotmail.com
Ledamot Ulf Henningsson 0514-270 71 0705-1214 85 ulfhenningsson@hotmail.com
Ledamot Gun Mouwitz 0512-51210 0703-814281 gunm@telia.com
Ledamot Joakim Allenby 070-3483542   joakimallenby@hotmail.com
         
Suppleant Ingalill Svensson 0512-531 75    
Suppleant Arne Smith 0512-53312 0706-071 153 arne@ilpost.se
Suppleant Maria Glädt 0766-394729   mariagladt@gmail.com
         
Hedersmedlem Carl Främgård      
         
Föreståndare Ingalill Svensson 0512-531 75    
Vice föreståndare Ulla-Britt Pettersson 0725-158094    
Uthyrare Gerd Larsson 0512-530 01     070-37 35 414