Hyrestaxor från och med 1 september 2010

Hembygdsgården inklusive Sigrids källare                                      700 kronor
(forngården, ladugården och utställningslokalerna ingår ej)

Dagsverksstugan:  Stora + Lilla salen   + köket                                600 kronor

 Lilla salen (sammanträdesrummet)  + köket                                    300 kronor                                                                                                             

Sigrids källare med köket i dagsverksstugan                                   200 kronor

Sigrids källare utan köket                                                                150 kronor

 

Guidning                            1 guide                                                  100 kronor

                                          2 guider                                                 200 kronor

Bakstugan inklusive köket i dagsverksstugan                                  150 kronor/dag

 

Under sommartid 1 maj - 15 oktober ingår toavagnen som då är inkopplad.

Utställningslokalerna kan inte hyras som mötes- eller festlokal. Vill föreningens  hyresgäst visa våra samlingar skall en guide vara med.

Denna lösning måste respekteras på grund av säkerheten.

Bakstugan hyras inte ut från 21 december – 15 mars.

Styrelsens medlemmar med respektive får använda lokalerna kostnadsfritt,  bokning görs hos ansvarig för uthyrningen.
Styrelsemedlemmen meddelar kassören personligen.