Tegelhuset

Tegelhuset är byggt på 1870-talet och uppfört i mursten från godsets eget tegelbruk. Huset har i huvudsak varit använt till bostad för de statare som arbetade på herrgården. Även en bakstuga och en slaktarebod var inredd där. Idag används det som förråd och museelokal. Bland annat finns en bevarad järnframställningsugn från 1000-talet att beskåda.

 

En gammal lanthandel inhyses i tegelhuset