1990 - Nr.10

     Innehåll:

Hembygdsföreningens årsberättelse 1989 - Stig Andersson
Beredskap - Hemmafront - Carl Främgård
Beredsskapsminne från Främmestad - Ebbe Jonasson
Hypnotisering - Nils Främgård
Bilar med tipp och gengas tidigt i Främmestad - Nils Främgård
Den första gång jag såg dig - Elsa Nyvaller
Ensi kerran kun näin sinnt - Pirjo Hämäläinen
Gengastider - Hugo Larsson
Årsberättelse för teatergruppen Dagsverkarna - Åke Couchér
Ransonering under andra världskriget - Gustav Olsson
Lanthandel uner krigsåren 1939-1945 - Gunnar Hultman
I brist på hö får man ta till löv - Sven Olsson
Minnen från hösten 1939 - Majken Ask
För 50 år sedan - Gunborg Larsson
En fornstugas tankar - "Jonas Bark" - Åke Couchér