1991 - Nr.11

Innehåll:

Hembygdsföreningens årsberättelse 1990 - Stig Andersson
Verksamhetsberättelse för teatergruppen Dagsverkarna 1990 - Åke Couchér
Lite slakterihistoria från förr - Einar Eriksson
Ångsågen vid Nygård - Carl Främgård
Minnen och höhkomster från beredskapstiden - Sven Ramqvist
"Beredskaps"- arbete för kålsopppa - Carl Främgård
Anfall mot herrgården - Nils Främgård
Ett annorlunda 50-årsminne - Carl Främgård
Kolmilan vid Markegrind - Tage Brolin
Tändningen av Markegrinds mila - Majken Ask
Dikt till milan vid Markegrind - Ingmar Bäckström
Min hembygsd melodi - Thure Hagedorn