1992 - Nr.12

Innehåll:

Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse 1991 - Stig Andersson
Jakt i Främmestad förr och nu - Carl Främgård
Jakt på Rolken - Kent Hallin
Jakt i Anestad, Eklanda och Almetorp - Jan-Håkan Enström
Täckdikning - Einar Eriksson
Främmestads forngårds historia - Gustav Olsson
Verksamhetsberättelse för teatergruppen Dagsverkarna 1991 - Åke Couchér
"Lilla-Rossbon" - Carl Främgård