1996 - Nr.16

Innehåll:

Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse 1995 - Stig Andersson
Dagsverkarnas vardag - Carl Främgård
Bysmedjan som blev storindustri - Carl Främgård
Lundbergs i Anestad - Gunvor Enström
Ett hundtips - Tage Brolin
"Kron-Ekes" Anders dom över plog och hästar - Carl Främgård
Breven - John Henningsson
Verksamhetsberättelse för teatergruppen Dagsverkarna 1995 - Åke Couchér
En stenyxas vandring - Nils Främgård
Främmestads pastorat 350 år - Tage Brolin
Söndagsskola - Carl Främgård
"Näcken" - Tage Brolin
Det gamla skolkortet - Carl Främgård