Främmestad- vår hembygd nr 32 2012

 

Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse 2011 - Birgitta Fremäng

I år har Främmestad en egen 100-åring – Gunilla Ivehag

När församlingsborna sprang från julottan i Främmestad – Tage Brolin

Grushögen vid Stora Slätten – Bo Fremäng

Lisa blsnd torpare, kalasfolk och en filmens världsstjärna – Lennart Friden

Bättre att ringa

Murebo hårt drabbat av TBC – Gunnar Fremäng

Lite historik om Främmestad Snickerifabrik – Stig Larsson

Sågen vid Kotten – Ulla Johansson och Gunnar Fremäng

Sykurs i Främmestad hösten 1952 – Viveka Wall

Kursvisan – Ture ”Thuris” Hagedorn

Till minne av Åke Couchér – Tage Brolin

Minnen från Fågelsångens barnkoloni på 1930-talet – Jackié Littorin

Fågelsången under 1920-1940-talen – Gunnar Fremäng

Bastenar och skrönor i Anestad – Tage Brolin

Tillkomsten av en sockenbok med alla fastigheter – Birgitta Fremäng

Det gamla bröllopsfotografiet