1983 - Nr.3

     Innehåll:

Verksamhetsåret 1982 inom Hembygdsföreningen - Tage Brolin
Posten i Främmestad förr och nu - Carl Främgård
Syster Hildegard - Nils Främgård
Hembrygd - Arthur Larsson
Till flydda tider återgå 2... - Olle Granlund
Kring ett mjölkbord - Nils Främgård
Stugan jag minns - Elsa Nyvaller
"Körkevägen" - Arthur Larsson
Spökskjuts - Nils Främgård
Spökhare - Nils Främgård
"Tröskeda" - Lennart Lundin
Barndomsminnen "Mea"
Muntergöken och torparen pjäxen - K. E-torp
Anna Eklund - En gammal gumma i Eklanda - Kristina Johansson