Främmestad- vår hembygd Nr 30 2010

Verksamhetsberättelse 2009 – Birgitta Fremäng
Västergården i Anestad–ett levande kulturminne – Irene Hermansson
Andreas Nilsson från Eklanda–en föregångsman för skogens återplantering – Tage Brolin
”Ankeboens” och en gammal ramsa – Tage Brolin
Minnen från skolans värld 1915-1920 – Dagny Svensson
Minnen från de kalla krigsvintrarna 1940-1942 - Tage Brolin
Anna på Dammen–ett levnadsminne - Gunnar Fremäng
Tiderna förändras – Birgitta Fremäng
En olycksdrabbad cykelfärd – Tage Brolin
Högt försäkrat – Viveka Wall
Johan Mörk – Gunnar Fremäng
Brödsoppor – Birgitta Femäng
Olle Granlund – Tage Brolin
Så minns jag Kael-Johan-han som blev ”patron på herrgårn” – Lennart Fridén
Släng inte sumpen- Viveka Wall
Det gamla bröllopsfotografiet