1985 - Nr.5

     Innehåll:

Hembygdsföreningens verksamhet 1984 - Kristina Johansson
Lennart Lundin - Gustav Olsson
Den gamla släktgården - Lennart Lundin
Främmestadskvarnen på skansen - Åke Imark, Tage Brolin
Gamlegården och prästerskapet - Olle Granlund
Vad de sade - Nils Främgård
Min hembygd - Ingeborg Mell
Om Främmestads forna kommun - Lennart Lundin
Soldaten 148 Sven Lager - Olle Granlund
Ett levnadsöde - "Anders-Johans Johanna" - Kristina Johansson
Farfars dagbok - Signe Bohlin
Mer om posten - Carl Främgård
Hembygdens dag på skansen - Olle Granlund
Främmestads Fabriks Aktiebolag II - Lenart Lundin