1986 - Nr.6

Innehåll:

Hembygdsföreningens verksamhet 1985 - Kristina Johansson
Eklanda by vid skiftet 1859-1860 - Eva Tengeland
Min barndoms vatten - Carl Främgård
Nils Främgård - kulturstependiat - Olle Granlund
Bondetåget 1914 - Gustav Olsson
Minnen från min barndoms julfirande - Elsa Nyvaller
En revykuplett - Olle Granlund
Torpinventering - Olle Granlund
Kring kuskekappans knappar - Nils Främgård
Den gamla bysågen - Tage Brolin