1988 - Nr.8

      Innehåll:

Om jag inte minns fel - revyerna i Främmestad - Carl Främgård
Rillen - Nils Främgård
En förnöjsam gammal familj - Brita Persson
Broarna vid Gasegården - Bredöl - John Henningsson
Minne av ett köredagsverke - Nils Främgård
En snickares dagbok under 1870 - 80-talet - Einar Eriksson
"Tänk secket brôttel" - Tage Brolin
Den gamla kyrkklockan - Gunnar Olsson
Klockornas sång - Thure Hagedorn