1989 - Nr.9

Innehåll:

Hembygdsföreningens årsberättelse 1988 - Stig Andersson
Sigrid Svensson 1913 - 1988 - Tage Brolin
Hur "Råglanna backa" blev "grushôla" - Carl Främgård
Dansbanor och nöjeslokaler från förr till nu - Einar Eriksson
Kyrkans runda hörn - Nils Främgård
Möte med fiol - Nils Främgård
Främmestads bygdegårdsförening 40 år - Olle Granlund
Det gamla fotografiet berättar - Tre generationer Bååth - Olle Granlund
Bysmedjan i Eklanda - Gustav Olsson
Galgeberget: Anestad K.E. torp Rillen igen - Nils Främgård
Hur ungdomen roade sig förr - Majken Ask
När den gamle kom till hembygdsgården - Åke Couchér
Julotteminnen - Nils Främgård
Morfars gamla stuga - Mea