I årets utställningar visar Inger Karlsson sina slöjdarbeten från grundskolan. Inger har sparat alla sina arbeten samt examensklänningar.

Mina examensklänningar