Vi besöker Velanda säteri

Konstglas av Kjell Engman