Hembygdsgården

Vi inom hembygdsföreningen kan känna oss stolta över att få förfoga över en så underbar plats för de gamla byggnaderna med dess inventarier, där de ligger så vackert inbäddade i grönskan vid Nossans strand. Måtte vår, och kommande generationer förstå och känna ansvaret att rätt förvalta dessa hus med sitt innehåll, så att de även framgent kan stå som ett minne över våra fäder, som med idogt arbete och slit lade grunden till det välstånd vi får njuta av.

Dagsverksstugan ligger på sin ursprungliga plats bland byggnaderna på herrgården. Det är en mer än 200 år gammal knuttimrad tvåvåningsbyggnad med vällingklocka i sitt torn på takåsen. I bottenvåningen finns den gamla dagsverkslokalen där fordom godsets torpare samlades i tidiga morgnar för att få order om vad de skulle göra i sitt dagsverke på godsets ägor. På andra våning, som förr var bostad till godsets förvaltare, har nu inretts ett museum. I detta hus fanns även Främmestads första poststation.

Forngården ingår som en vacker och tilltalande bild bland husen vid hembygdsgården. Dessa hus har först tjänat som bostadshus och ladugård till en torparfamilj under Främmestads egendom. Det gamla bostadshuset är en enkelstuga av ryggåstyp. Ladugården är byggd i skiftesteknik med mesulakonstruktion och består av fähus, lada och loge.

Tegelhuset är byggt på 1870-talet och uppfört i mursten från godsets eget tegelbruk. Huset har i huvudsak varit använt till bostad för de statare som arbetade på herrgården. Även en bakstuga och en slaktarebod var inredd där. Idag används det som förråd och museelokal. Bland annat finns en bevarad järnframställningsugn från 1000-talet att beskåda.

Gårdssmedjan är en tegelbyggnad från 1870-talet. Senare tillbyggd med en snickeriverkstad i trä. Där smiddes och snickrades allt för godsets behov. Smedjan förvärvades av hembygdsföreningen 1983 men den var då i stort behov av reparation, bland annat hade taket rasat in. Det är numera omlagt och ytterväggarna har försetts med ny brädfodring. Smedjan har gjorts i ordning så som den såg ut omkring sekelskiftet och är ibland öppen för besökare.